Štědrý den v kostele


ŠTĚDRÝ DEN

Kostel a klášter je přístupný od 10.00 do 16.00.

  • starý vyřezávaný betlém
  • Betlémské světlo

(nezapomeňte svíčku ve sklenici nebo lucernu)

  • prohlídka kostela a kláštera
  • živý betlémský chlívek s ovcemi

Vánoční mše se konají v 16.00 a v 00.00.

Po půlnoční mši vás zveme na grog do Klášterního klubu.

  1. a 26. prosince se konají mše vždy v 9.00.