Poutní mše sv. na Řípu 5. 5.


Poutní mše sv. na Řípu proběhne v neděli 5. 5. od 15.00.

Mše sloužená staroslověnsky v tradičním římském obřadu v sobotu 4. 5. ve 14.00.