Pouť na Řípu v neděli 29. 4.


Poutní mše sv. začne v 15.00 v rotundě na Řípu. Celebruje a novokněžské požehnání uděluje Lukáš Okurka, farní vikář v Kralupech n/Vlt.