POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST S OTCI DOMINIKÁNY


POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST S OTCI DOMINIKÁNY

sobota 17. 3.

9.30 – 12.30 v síni na faře, vstup Klášterním klubem

Téma: Růst ke svatosti

Vedou P. Hyacint Ullman a P. Kliment Mikulka OP

Program:

9:30 Lectio divina

10:30 katecheze

11:00 skupinky

(14:00 pouť na Říp

16:30 mše sv. na Řípu)

Konec dopoledního programu se předpokládá ve 12.30. Odpoledne je možné připojit se k pěší pouti na Říp. Duchovní obnova probíhá v rámci víkendového pobytu mladých věřících z různých míst. Farní mládež je zvána k účasti na programu celého víkendu, od pátku 18.30 (večeře) do neděle 12.30 (oběd), či jen na jeho části. Bližší informace u Z. Horákové. V neděli 18. 3. po mši proběhne v Klášterním klubu porada mládeže k letošní velkopáteční Křížové cestě.