Nezávazné hovory o víře pro dospělé


Kde jsou dva nebo tři

shromážděni ve jménu mém,

tam jsem já uprostřed nich

nezávazné hovory o víře

společné úvahy o základních tématech křesťanské víry – čtení textů, diskuse, příběhy, otázky a pokusy o odpovědi – bezpečné prostředí pro různé úhly pohledu

Pro ty, kdo:

  • se nepovažují za věřící, ale křesťanství je zajímá
  • byli nedávno pokřtěni/biřmováni a stýská se jim po přípravě
  • uvažují o křtu, ale ještě zdaleka se nerozhodli
  • hledají – a se svým hledáním se cítí sami
  • žijí víru a chtějí ji osvěžovat

každý 2. pátek v měsíci v 18.00 v Klášterním klubu,

různé dobré nápoje za dobrovolný příspěvek

začínáme 12. 10. 2018

info: klasterroudnice@gmail.com, informace o případných změnách: www.farnostroudnice.cz, facebook/klasterroudnice, facebook/klasterniklub

Římskokatolická farnost Roudnice n/L, Komenského 174, Roudnice n/L