kdy se kdo setkává


KDY SE KDO SETKÁVÁ?


→ Každý druhý čtvrtek od 9. 30 se scházejí maminky s dětmi.

→ Děti na náboženství se schází každý pátek od 15.30 do 16.15. Nejstarší skupina již od 15.00

→ Biřmovanci se scházejí každou neděli ke společné snídani po mši sv. – od 10.00 do 11.30.

→ Dospělí katechumeni a biřmovanci se scházejí v pátek od 18.00 do 19.30.

→ Ve středu v 17.30 se setkává Legio Mariae.

→ Ke společnému čtení Bible se zájemci scházejí ve čtvrtek v 9.30

→ Druhou neděli v měsíci se po mši sv. scházíme všichni u farní kávy v Klášterním klubu.

→ Každou neděli v 19.00 se koná adorace Nejsvětější svátosti.