LECTIO DIVINA


POVÍDÁNÍ NAD NEDĚLNÍM ČTENÍM

  • lépe porozumět textům a hlouběji prožívat mši
  • získat maximální užitek z Božího slova
  • postřehnout, jak biblická čtení mluví o nás
  • sdílet různé pohledy na stejný text a vzájemně se obohatit
  • spojit četbu, zážitek, úvahu a modlitbu

PÁTEK 18.00 – 19.30 / KLÁŠTERNÍ KLUB

Každý pátek (kromě 2. v měsíci) se budeme setkávat nad mešními texty příslušné nadcházející neděle. Budeme číst, povídat si, modlit se. Účast může být pravidelná, příležitostná i nahodilá. Začínáme 18. 10. 2019

Klášter Roudnice, Komenského 174, Roudnice n/L; klasterroudnice@gmail.com

www.farnostroudnice.cz, facebook/Klasterroudnice