KURZ HLASITÉHO ČTENÍ PÍSMA PŘI BOHOSLUŽBĚ


LEKTORSKÝ KURZ

neděle 9. 2. 2020

15.00 – 18.00

Jak číst tak, aby posluchač skutečně mohl vnímat Boží slovo?

Jak nepokřivit smysl Božího slova?

Jak zvládnout obtížná místa v textu? Jak se na čtení připravit?

Jak odstranit překážky ve srozumitelnosti?

Jak si poradit s mikrofonem, trémou, očním kontaktem?

Jak se při čtení cítit dobře?

Co všechno do čtení nepatří, a my to do něj přesto vkládáme?

Sraz v Klášterním klubu, kurz proběhne v prostorách fary. Účastnický příspěvek je dobrovolný. Občerstvení zajištěno. Lektoři: MgA. Zuzana Horáková a MgA. Jan Horák. (Lektoři vedou seminář rétoriky v arcibiskupském kněžském semináři, pořádají lektorské kurzy pro Pastorační středisko Arcibiskupství pražského apod.)

Římskokatolická farnost Roudnice n/L, Komenského 174

www.farnostroudnice.cz, klasterroudnice@gmail.com