KAPLIČKY (Noc kostelů)


Chceme vás pozvat do kaplí a kapliček, roztroušených po městě. Do zapomenutých mikrosvětů, které vybízejí k zastavení na dost neobvyklých místech. Každou kapli pojedná umělec nebo tým umělců jako dobrovolnický dárek Noci kostelů.

Tři kaple se nacházejí na Špindlerově třídě, jedna na hřbitově. 

  • Kdo navštíví všechny 4 kaple, dostane po procházce pivo nebo limo v Klášterním klubu zdarma!

Kaple sv. Viléma

50.4225222N, 14.2544103E, kruhový objezd na křižovatce ulic Jungmannova, Karla Jeřábka, alej 17. Listopadu, Špindlerova; u LDN, naproti obch. domu Říp

Gabriela Pecharová, Anna Šebíková

Odsouzení

Světlo pozemské, co když stroj dotkne se jasu? Konceptuální instalace zasazená do prostoru kaple sv. Viléma jakožto patrona všech odsouzených.

Gabriela Pecharová, Anna Šebíková – Studentky Průmyslového designu FA ČVUT ve spolupráci s Ing. Jakubem Hyblerem (Institut intermédií FEL)

Kaple sv. Anny

50.4196775N, 14.2511600E, Špindlerova třída, u autobusové zastávky

Kateřina Kuchtová, Elisa Speváková

Blízko kaple je na ulici umístěna zastávka. Zamyslely jsme se nad tím, co mají tato dvě místa společného a co můžeme využít jako téma.

Zastávka: čekání na spoj (očekávání), hledání spojů, zastávka na cestě domů /do práce

Kaplička: zastavení, čekání na odpověď/b-ha, duchovní spojení, duchovní cesta, co člověk hledá? – klid, meditaci, b-ha, sebe, oporu, útočiště, bezpečí, řád, spasení, pomoc

Dva světy, které koexistují spolu, vedle sebe. Portrétovat je.

Vyčistit a upravit kapličku, aby po nás něco zůstalo, vybídnout lidi k zastavení/k zamyšlení, připomenout místo. Dále jsme vymyslely jednoduchou konstrukci k sezení, která zároveň nabídne výstavní prostor pro naše výtvarné záznamy. Konstrukce se může klidně potom přesunout do kláštera, či jinam, a volně využívat.

Abychom propojily kapli se zastávkou, instalujeme do zastávky speciálně pro ni vytvořený obraz s odkazem na sv. Annu.

Kateřina Kuchtová – studentka AVU, ateliér Grafiky 2 (V. Kokolia);  Elisa Speváková – býv. studentka FDU LS v Plzni, ateliér Ilustrace a grafiky (M. Axmann)

Kaple Nejsvětější Trojice

50.4181508N, 14.2497336E, křižovatka ul. Špindlerova třída a Stadická

Kristýna Plíhalová

Dotknout se okamžiku. U Boha není čas. Jen věčné Teď. K setkání s Bohem není lepšího okamžiku než právě v této chvíli. Chci v kapličce udělat miniaturní svatyňku určenou k rozjímání přítomného okamžiku. Na mozaice je vyobrazen Bůh Otec a Syn, jak se dotýkají rukama. K tomu chci přidat co největší množství kreseb rukou, aby vznikl intenzivní pocit nutkání dotýkat se. Na stupínku bude ležet výzva k prožití Teď.

Kristýna Plíhalová – diplomovaná dramaturgyně alternativního a loutkového divadla, která se věnuje rozehrávání komiksových situací a knižní ilustraci.

Hřbitovní kaple Všech Svatých

50.4274586N, 14.2401767E, ul. U Hřbitova

Katarina Kadijević

Poeticko – hudební performance zkoumající zrození na území, kde se zdánlivě vyskytuje pouze smrt. Kde končí smrt a život začíná? Jak se navzájem prolínají, prolínají-li se vůbec? Jak spolu komunikují? A proč je smrt vnímána jako něco smutného? V jakých civilizacích/ kulturách byla smrt oslavována? A jak se k ní stavíme dnes? Smrt a zrození. Elipsa blouznění.

Performeři: Adam Hrubý, Matěj Hájek, Zuzana Šklíbová (Michaela Švédová)

jsi motýl • jsi kámen • jsi zem • jsi voda • jsi všechny tví předci dohromady • jsi jedno a jsi vše • jsi milion zvířecích očí • jsi milion zemřelých duší • kolik lidí žilo v tomto těle před tebou? Nebo jsi snad první?

Katarina Kadijević – studentka řezby a truhlařiny, co má zálibu v detailech a ráda zkoumá malé velké světy, jež příroda a město skrývají.