Kde jsou dva nebo tři… / Nezávazné hovory o víře


Kde jsou dva nebo tři

shromážděni ve jménu mém,

tam jsem já uprostřed nich

sheep_01_by_monecule-d5ldyki

nezávazné hovory o víře pro dospělé

společné úvahy o základních tématech křesťanské víry – čtení textů, diskuse, příběhy, otázky a pokusy o odpovědi – bezpečné prostředí pro různé úhly pohledu

Pro ty, kdo:

  • byli nedávno pokřtěni/biřmováni a stýská se jim po přípravě
  • uvažují o křtu, ale ještě zdaleka se nerozhodli
  • se nepovažují za věřící, ale křesťanství je zajímá
  • hledají – a se svým hledáním se cítí sami
  • žijí víru a chtějí ji osvěžovat
  • si nemají s kým o víře povídat

 

každý 2. pátek v měsíci v 18.00 v Klášterním klubu,

různé dobré nápoje za dobrovolný příspěvek

začínáme 10. 11. 2017

klasterroudnice@gmail.com, www.farnostroudnice.cz, facebook/klasterroudnice, facebook/klasterniklub; Komenského 174, Roudnice n/L