Adventní a vánoční program pro veřejnost


ADVENT A VÁNOCE

2017

v kostele

v bývalém klášteře

v Klášterním klubu

 

Co jsou vlastně Vánoce?

  1. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, která v té době čekala dítě. „Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo…“ (Luk 2,1-7). Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn; jedním z jeho jmen je „Emmanuel“ = „Bůh s námi“. Vánoce znamenají, že Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu, aby s námi zůstával ve všech našich situacích a aby každému z nás nabídl cestu k sobě.

 

Advent nejsou Vánoce

Může se zdát, že mezi adventem a Vánoci není žádný rozdíl – stromečky svítí už několik měsíců a koledy o tom, že se Pán Ježíš narodil, už máme v den, kdy jeho narození slavíme, docela oposlouchané. O adventu se mluví jako o době přípravy na Vánoce. Byla by ale škoda, kdyby příprava byla jenom předjímáním oslav, které se tak spíš rozmělní než posílí.                       O Vánocích slavíme tu neuvěřitelnou skutečnost, že Bůh přišel na svět v lidském těle, že se ze své nekonečnosti a všemohoucnosti dobrovolně omezil do lidského rozměru, že na sebe vzal lidství se vším všudy, s utrpením, smrtelností, bídou, nepohodou, slabostí. Že se k nám sklonil a vyměnil všemohoucnost za naprostou bezmoc novorozeněte v jeslích. Dal nám sám sebe jako dar, aby nás z našich lidských průšvihů zachránil. Abychom mohli velikost toho daru aspoň trochu docenit, je nejprve potřeba si připustit, že v průšvihu jsme a že pomoc potřebujeme. Abychom ocenili světlo, musíme si vůbec všimnout, že tápeme ve tmě. (Není jistě náhodou, že právě v tuto roční dobu máme nejméně denního světla a máme možnost zakusit pořádnou tmu na vlastní oči.) Advent je proto pro nás dobou, kdy ještě neslavíme, ale spíš se snažíme se ztišit a položit si otázku, zda je v mém životě všechno v pořádku. Chceme být ochotní připustit, že v životě máme i temné kouty, ve kterých se bojíme a neumíme sami rozsvítit. Připustit, že jsem taky v průšvihu a potřebuju pomoc, protože sám se za vlasy z vody nevytáhnu. Často to není snadné. Když se to ale aspoň trochu podaří, radost z Vánoc zažijeme nevýslovně větší. Ježíš se nenarodil jen tak.  Ale proto, že my jeho přítomnost, jeho pomoc potřebujeme.  Protože ho voláme. A on na naše volání odpovídá.

Papež František říká:

 „Tuto noc sdílíme radost evangelia: Bůh nás má rád, miluje nás tolik, že nám dal svého Syna za bratra jako světlo do našich temnot. Pán nám opakuje:  „Nebojte se“ (Lk 2,10). Andělé řekli pastýřům: „Nebojte se“. I já vám opakuji: Nebojte se! Náš Otec je trpělivý, má nás rád, dává nám Ježíše, aby nás vedl cestou k zaslíbené zemi. On je světlem, které ozařuje temnoty. On je milosrdenství. Náš Otec nám vždycky odpustí. On je náš pokoj.“

P R O G R A M

KOSTEL POTMĚ:  RORÁTY

K adventu neodmyslitelně patří roráty, komorní mše, které se konají ještě před svítáním, za svitu (a ohřevu) svíček a se zpěvem staročeských písní.  Rozeběhnou se ve středu 6. 12. a budou se konat každou středu a sobotu v 7.15h až do pondělí 18. 12., od kdy budou každý den do soboty 23. 12. Roráty se konají v kostele a trvají přibližně 45min.

J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Tradiční „Rybovka“ zazní v roudnickém kostele v pátek 22. 12. v 18.00 v podání Pěveckého sboru Úštěk. Koncert proběhne ve spolupráci s  Hudební společností Úštěk, s městem Roudnice n/L a s KZM. Vstupenky je možné pořídit v předprodeji (90/60Kč, děti do 10 let zdarma) v městském infocentru a v knihovně.

KDE JSOU DVA NEBO TŘI… NEZÁVAZNÉ HOVORY O VÍŘE

Každý druhý pátek v měsíci se scházíme v Klášterním klubu k neformálnímu povídání o  otázkách víry a duchovního života, které je otevřené všem, bez ohledu na to, zda se považují za věřící. Společné úvahy o  základních tématech křesťanské víry – čtení textů, diskuse, příběhy, otázky a pokusy o odpovědi – bezpečné prostředí pro různé úhly pohledu. Nejbližší setkání: pátek 8. 12. v 19.00, pátek 12. 1. v 18.00.

ADVENTNÍ KONCERTY V KOSTELE A NA ŘÍPU

V neděli 10. 12. Roudnici opět navštíví mužský pěvecký sbor ze Slovácka Bratříčci a jako v předchozích letech vystoupí s repertoárem adventních a vánočních písní. A to nejprve v roudnickém kostele dopoledne po mši (10.00) a odpoledne v rotundě na Řípu (13.30).

V 17.00 pak vystoupí v kostele s adventním programem Čeští madrigalisté.  Vstupné 100Kč.

PUTOVÁNÍ IKONY SVATÉ RODINY

Jako každý rok máme v adventní době možnost zapojit se do putování ikony Svaté Rodiny po našich domácnostech. Ikona, která podle starobylé východní tradice zpřítomňuje toho, kdo je na ní vyobrazen, se vydá na cestu o první adventní neděli po mši – a na Štědrý den se vrátí zpátky do kostela. Máme tedy nejen příležitost uvítat pod svou střechou nazaretskou rodinu, pro kterou nikdo v Betlémě přístřeší nenabízel, vytvořit příležitost k adventnímu zastavení a ztišení, ale především se setkat nebo navštívit při jejím předávání, a tak být vzácnou návštěvou sobě navzájem. V kostele je umístěna tabulka, v níž je možné se k jednotlivým dnům ve společnosti Svaté rodiny přihlásit.

 

KLÁŠTERNÍ KLUB:

PRODEJ EKO VÁNOČNÍCH STROMKŮ

A ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Klášterní klub je komunitní a kulturní prostor určený k setkávání všech, kdo jdou kolem. Občerstvení nabízíme za dobrovolný příspěvek. Během adventu bude možné nejen posedět a občerstvit se v předvánočním shonu, ale také si pořídit drobné dárky pro své blízké, vánoční stromky od lokálního pěstitele a adventní věnce prodávané benefičně na podporu Ekocentra Zvonice.

 

Otvírací doba v adventu:

středa    14.00 – 19.00

pátek      14.00 – 20.00

neděle   10.00 – 20.00

 

Na Štědrý den bude otevřeno od 10.00 do 17.30 a po půlnoční mši.

Mezi svátky bude otevřeno, když budeme doma, především po mších. Zkuste se zastavit. Vstup vraty nad kostelem.

 

NA ŠTĚDRÝ DEN MÁME OTEVŘENO

Kostel a klášter je přístupný od 10.00 do 16.00. 

Můžete pobýt v klidu a tichu, prohlédnout si starý vyřezávaný betlém, odnést si symbolické Betlémské světlo (nezapomeňte svíčku ve sklenici nebo lucernu), navštívit kostel a historickou část kláštera.

Vánoční mše se konají v 16.00 a v 00.00.

Po půlnoční mši vás zveme na grog.

  1. a 26. prosince se konají mše vždy v 9.00.

 

BETLÉMSKÝ CHLÍVEK S OVCEMI

Abychom si lépe představili atmosféru, do níž se Ježíšek narodil, máme možnost pobýt a rozjímat v chlévě u ovcí v Ekocentru Zvonice. Za tím účelem bude připraveno v chlévě posezení. Otevřeno bude 24. a 25. 12. od 10.00 do 17.30. Vstup samostatnými označenými vraty z ulice Komenského.

 

TICHÝ SILVESTR

Pokud nepatříte k příznivcům ani zběsilých ani televizních silvestrovských oslav, je pro vás připraven Tichý Silvestr a otevřen Klášterní klub k přátelskému posezení a pokojnému oslavování. K dispozici bude alko i nealko občerstvení za dobrovolný příspěvek, vezměte s sebou něco dobrého k snědku a případně hudební nástroj.

Klášterní klub bude na Silvestra otevřen od 18.00, dokud vydržíme vzhůru.

Od 17.00 bude v kostele mše.

Od 22.00 do půlnoci proběhne noční modlitba za nový kalendářní rok a mír ve světě.

Na Nový rok bude v 9.00 sloužena mše v kostele v Roudnici a v 15.00 v rotundě na Řípu.