306. FARNÍ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI


306. FARNÍ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI

V roce 1713 postihla Roudnici morová rána. Během několika málo měsíců vymřely celé dvě třetiny města. Aby Roudničané mor odvrátili, rozhodli se vykonat prosebnou pouť k Panně Marii Staroboleslavské. V den pouti zemřel poslední nakažený a morová rána ustala. Z vděčnosti se Roudničané zavázali konat tuto pouť pravidelně každý rok, čtvrtou neděli po Letnicích.

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 2019 – NEDĚLE 30. 6.
Odjezd: 13.30 z autobusové zastávky Purkyňovo nám. – u kaple sv. Viléma
(autobus může udělat zastávku a nabrat poutníky ještě cestou k místu srazu – je možné se domlouvat inidividuálně s Marií Hrnčířovou)
cena: podle počtu poutníků, příspěvek se vybere cestou, obvykle ne víc než 130,-
Přihlášení: je třeba se do tabulky vzadu v kostele (prosíme s předstihem – pro představu o rozpočtu)
Mše sv.: letos bude v kostele sv. Klimenta, začne v 15.00
Návrat: cca 18.00