305. pouť do Staré Boleslavi


V roce 1713 vypukla v Roudnici morová rána. Během několika málo měsíců vymřely dvě třetiny města. Aby Roudničané mor odvrátili, obrátili se s prosbou o pomoc k Panně Marii a svatému Vavřinci a rozhodli se vykonat prosebnou pouť k Panně Marii Staroboleslavské. A skutečně, v den pouti, což byla právě čtvrtá neděle po Svatém Duchu, zemřel poslední nakažený morem a morová rána ustala. Z vděčnosti za zachování životů se Roudničané zavázali konat tuto pouť pravidelně každý rok.

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 2018
odjezd: 13.30 z autobusové zastávky Purkyňovo nám. – u kaple sv. Viléma
(autobus může udělat zastávku a nabrat poutníky ještě cestou k místu srazu – je možné se domlouvat inidividuálně s Marií Hrnčířovou)
cena: podle počtu poutníků, příspěvek se vybere cestou, obvykle ne víc než 130,-
přihlášení: zapsat se do tabulky vzadu v kostele
mše sv.: letos bude výjimečně v kostele sv. Václava, protože kostel Nanebevzetí Panny Marie se opravuje. Palladium je přeneseno ke sv. Václavu. Mše sv. Začne v 15.00.
návrat: cca 18.00